Selvskade

Hvad er problemet & hvad kan du gøre ved det?

 
 
Jeg hørte for nyligt et radioprogram om, hvordan selvskade blandt unge bliver mere og mere udbredt. Hver 4.-5. unge har prøvet at skade sig selv! Det er som sådan ikke en nyhed, for selvskade har været stigende tendens generelt i de sidste mange år – men det bragte emnet op i min bevidsthed. 
 
Selvskade dækker over bevidst selvpåført smerte uden dødelig udgang, som fx at skære i sig selv, slå sig selv eller lade sig falde fra højder – men indirekte selvskade som fx spiseforstyrrelser er ikke inkluderet. 
 
Så 20-25% af alle unge skader eller har skadet sig selv, og de tal gør mig virkelig ked af det ?
 
De gør mig ked af det, fordi det betyder, at SÅ mange unge mennesker går rundt med så ondt i livet, at de ikke kan se anden vej ud af det, end at bedøve sig selv med fysisk smerte. 
 
 

Selvskaden er ikke problemet – det er løsningen! 

 
 
Jeg møder flere og flere mennesker i hjertebiksen, der skader eller har skadet sig selv på et tidspunkt i livet. Og her taler jeg både om direkte selvskade – som at skære eller slå sig selv – og indirekte selvskade som fx. en spiseforstyrrelse. 
 
De mennesker, jeg møder, der selvskader, er kede af det. De er kede af sig selv, og de bærer ofte rundt på en skam over at være selvskadende. Og at skulle kæmpe med skam oveni selvskade er at gøre problemet dobbelt så stort og det er en voldsom hård byrde at bære. De finder tilfredsstillelse i selvskaden, men splitsekundet efter rammen skammen over at være faldet i. 
 
Jeg ser ikke selvskaden eller spiseforstyrrelsen som et problem i sig selv. Selvskaden er tværtimod en løsning på et problem. En ikke-hensigtsmæssig, usund og potentiel farlig løsning, men dog en løsning. Og jeg forstår så inderligt godt de mennesker, der kommer til mig med lige præcis disse udfordringer. Jeg forstår godt, hvordan selvskade er blevet en plausibel løsning. 

 

Men hvis selvskaden ikke er problemet, hvad er så? 

 
 
Problemet er en følelsesmæssig smerte så stor og uhåndterbar, at man ikke kan se anden udvej end at dulme den med en endnu større fysisk smerte, der for en stund kan lægge låg på den eller de ubehagelige følelser, som man ikke ved, hvad man skal gøre ved. 
 
Det kan være følelser ovenpå store livsomvæltninger som fx. forældres skilsmisse, dødsfald, flytning, alvorlig sygdom i familien, mobning, overfald/overgreb og andre traumatiske oplevelser. Det kan være ensomhed, sorg, lavt selvværd og meget meget mere. 
 
Rigtig mange mennesker har aldrig lært at være i, rumme og håndtere ubehagelige følelser. Derfor bliver vi overvældet, når de rammer os, og vi har ikke nødvendigvis ressourcerne eller værktøjerne til at håndtere dem. Og derfor kan direkte eller indirekte selvskade blive en logisk løsning. 
 
 

Hvad kan du gøre, hvis du er selvskadende?

 
 
Først og fremmest, så skal du vide, at det er okey. Du er okey! Din selvskade er en naturlig og forståelig reaktion i situationer, du aldrig har lært at håndtere på en ordentlig måde. Din selvskade er en overlevelsesstrategi. Du har overlevet indtil nu ved at bruge den. Og det skal du være taknemmelig over. Det er godt, du er her! ❤️ 
 
Men – alting har en ende – og måske er det nu, du er klar til at ændre din overlevelsesstrategi? Måske er det nu, du er klar til at handle anderledes og finde en sundere måde at reagere på overvældende følelser og indre uro? 
 
Kropsterapi er en af de veje, du kan gå, hvis du er klar til at handle anderledes. Hos mig handler det om at hjælpe dig til igen at kunne mærke dig selv, mærke din krop og de signaler, den sender, mærke dine følelser og lære at forstå dem, og sidst men ikke mindst, guide dig til at håndtere, udtrykke og rumme dine følelser uden at gøre dig selv forkert. 
 
Selvskade er et symptom.
Overvældende følelser er problemet. 
At kunne rumme, udtrykke og håndtere dine egne følelser er svaret. 
 
Har du lyst til at komme dybere ned i din krop og blive klogere på dine følelser? 
Så er du altid velkommen på klinikken – du kan booke en tid lige herunder.
 
 

 

En lille bøn

 
Og så en lille bøn til alle jer forældre derude. 
 
Selvskade opstår, fordi vi som børn ikke har lært at være i og håndtere vores følelser. Så når vi oplever overvældende følelser, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Der bliver så stor en følelsesmæssig uro inde i os, at vi bliver nødt til at handle. Vi bliver nødt til at komme ud af uroen. Og på et eller andet tidspunkt kan selvskade dukke op som en mulig løsning. 
 
Så hjælp jeres børn til bedre at kunne rumme og være med deres følelser og giv dem lov til at udtrykke dem. Når de bliver kede af det, sure eller hysteriske, så lad dem blive det og støt dem i, at det er ok at have det, som de har det. Og hvis følelsen bliver for stor, så hjælp dem med at rumme den. Kram dem, sid med dem, hold om dem til de falder til ro – og straf dem ikke for den følelse de udtrykker. Også selvom det bliver voldsomt.
 
Jeg øver selv hver eneste dag og håber, fremtiden ser lysere ud for de kommende generationer ❤️?
 

 

Hvad hjælper dig, der selvskader?

 

Er du selvskadende, har du været det eller er du pårørende til en der selvskader? Så vil jeg enormt gerne høre fra dig og høre, hvad der hjælper eller har hjulpet dig/ham/hende videre – og ud af selvskaden? Hvad virker, og hvad virker ikke? Måske kan andre i samme situation lære af dine erfaringer? 

Byd meget gerne ind i kommentarfeltet i bunden af siden ❤️

Kærlig hilsen
Siff Storm
Totum kropsterapeut, Sexolog og ID life coach – med egen praksis i centrum af København siden 2014